06 523 188 82  |  Fricoweg 1a  9005 PC Wergea  |  Privacy Statement

Uw boot stallen

Nu Roersma Verhuur in Grou aan het water gevestigd is kunnen we extra diensten leveren, waaronder het stallen van uw boot.